RAKattack!

Pimento ontwikkelde een hand- en werkboek waarbij jongeren tussen de
11-18 jaar, zich via 140 kleine en grotere Random Acts of Kindness, zich inzetten voor elkaar.

Zo maken jongeren zelf van je (leef)groep, school of jeugdbeweging een fijne plek met minder pestgedrag. Eenvoudig en laagdrempelig, een heel werkjaar lang. 

Download een voorproefje van RAKattack! en de gratis handleiding voor begeleiders. Die staat boordevol gratis tips & tricks om het RAK-boek te implementeren.

Het RAKattack!-werkboek kan aangekocht worden via De Banier (€10).
Of neem een kijkje in het inkijkexemplaar die in het CM-Gezondheidspunt ligt (Mandellaan 79, 8800 Roeselare, 1ste verdiep).

Deze eindtermen en sleutelcompetenties van het secundair onderwijs kunnen gekoppeld worden aan RAKattack!:

  1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid.
  2. Sociaal-relationele competenties.
  3. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven.
  4. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid.
  5. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken.