RAKastan ook actief in jouw stad of gemeente?

Momenteel lopen de grenzen van RAKastan nog gelijk met die van de mooie West-Vlaamse stad Roeselare. 
Maar daar kan verandering in komen! 

Wil jij dat er in jouw stad of gemeente meer wordt ingezet op het verspreiden van kleine gelukjes?
Super! Daar willen we je graag bij helpen.

Vanaf 2024 bekijken we samen of er gelijkgestemde zielen zijn in jouw buurt en zorgen we voor de nodige ondersteuning. Geef ons gerust alvast een seintje.