Ontstaan van RAKastan

- Geen knallende Big Bang, maar een organische Slow Wow Flow -

Als netwerkcoördinator van Gezonde Buurt in de zone Midden West-Vlaanderen deed ik, Hanne, tijdens de coronaperiode, in 2021, verschillende wandelgesprekjes met buurtbewoners en medewerkers van organisaties.

In elk gesprek kwam dezelfde kern naar boven "Als deze coronaperiode voorbij is willen we onze buren, familie, achterban, leden etc. terug uit hun kot halen en samenbrengen."
Iedereen hunkerde duidelijk naar de gesprekjes en ontmoetingen van alledag.

Het viel me op dat iedereen los van elkaar hetzelfde zei, maar daarbij telkens zijn/haar eigen buurt, kenniskring of achterban in het achterhoofd had. Toen kwam de gedachte:
Hoe fijn zou het zijn mochten we deze gedeelde verzuchting samen aanpakken?

Stad Roeselare had ondertussen een mooi netwerk opgericht
'1000 keer oltegoare' waarbij ze samen met partnerorganisaties werken aan een zorgzame en verbonden stad. Want uit geluksenquêtes kwam naar voor dat de helft van de Belgen met eenzaamheid kampt. De Stad gaat over tot actie. 

Een 'goeiedag' zeggen, een glimlach… het zijn de kleine dingen die wonderen kunnen verrichten. Er werden al enkele mooie initiatieven gerealiseerd, zoals o.a. het schrijven van postkaartjes naar rusthuisbewoners en het opbellen van meer dan 400 tachtigplussers met de vraag 'Oe is 't?'.  

Tijdens een koffiepauze met collega Wim Verlinde kwamen de concepten Soupdisco en RAKtivisme ter sprake. Zaken waar hij heel enthousiast over was maar nog nooit van gehoord had. 

Later nam ik, als netwerkcoördinator, deel aan een eerste online overlegmoment van '1000x oltegoare', eind oktober 2021. Met de leuke ideeën die werden voorgesteld om te werken aan meer verbondenheid in de stad en met het gesprek met Wim in het achterhoofd stelde ik hen de vraag of het netwerk gekend was met het concept 'RAKtivisme'.


Toen 'RAKtivisme' voor velen een flou begrip bleek
werd me vanuit Stad Roeselare gevraagd of ik dat eens concreet wou maken:

"Hoe kunnen we in Stad Roeselare met RAKtivisme aan de slag gaan?"

... Een vraag die achteraf gezien veel in gang heeft gezet.  


Op de vraag wie er graag mee wou over nadenken tekenden de vertegenwoordigers van de Jeugdraad en de Lokale Dienstencentra present. Ook een inwoner van Roeselare die onbewust al jaren bezig was met RAKtivisme sloot online aan.
Het beginconcept werd geboren. 

Samen met enthousiaste vrijwilligers, die ik doorheen het voorjaar van 2022 ontmoette, gaven we het beginconcept verder vorm, en zo ontstond 'RAKattack'.

Het traject werd genoemd naar het gelijknamig boekje van Pimento, het kenniscentrum binnen het netwerk van Chirojeugd Vlaanderen. Leerkrachten worden aangemoedigd om via 'Random Acts of Kindness' op een eenvoudige en laagdrempelige manier te werken aan een warmer klasklimaat zonder pesten.

Een mooie doelstelling die we eens buiten de schoolmuren zouden trekken, de wijde samenleving in.  

In het voorjaar van 2022 werd, via RAKbabbels bij organisaties, geluisterd naar wat burgers in Roeselare verstaan onder kleine gelukjes.
Wat waardevol wordt bevonden en waar zij dagdagelijks al op inzetten. 

Net voor de zomer, juni 2022, werden Roeselaarse organisaties uitgenodigd voor een RAKlunch om samen verder te brainstormen over de mogelijkheden en invullingen.

Tijdens de zomer van 2022, werd alle input samengelegd en geboetseerd tot een geheel.

We waren er klaar voor!  

Samen met enthousiaste vrijwilligers gaven we op
20 augustus 2022, de Internationale Dag van de Mug, het startschot op De Munt. Want hoe klein je ook bent, je kan weldegelijk een verschil maken. Net als een mug, maar dan positief, zonder jeuk.

We nodigden alle voorbijgangers uit om vanaf nu samen met ons via kleine gelukjes te werken aan een warmere stad. 

Het enthousiasme was groot, het werd warm onthaald en de goesting om eraan te beginnen was aanstekelijk.
... Al waren we ook benieuwd naar waar het ons zou brengen. 

We gaven onszelf 10 maanden de tijd om proefondervindelijk via 'trial and error' te ervaren wat werkt en wat minder. Want 'time = the key'. 

Doorheen het hele traject bleven we de deuren open zetten zodat iedereen die zin had om RAKattack mee vorm te geven kon aansluiten. Zo bleven we voeling en aansluiting behouden bij wat mensen in Roeselare belangrijk vinden. 

Geen betere partner hiervoor te bedenken, dan De Stuyverij, met als gezellige uitvalsbasis Stuyfplek Barlaban, voor inspirerende Stuyfsessies rond Random Acts of Kindness

Wegens het grote enthousiasme, het warm onthaal, en de verrassende wendingen zijn de 10 maanden van het piloottraject voorbij gevlogen.

De weg die we hebben afgelegd heeft het startidee veel meer body gegeven en omvat het veel meer uiteenlopende en gekkere zaken dan we ooit voor mogelijk achten in het begin.
De verrassing lag achter elke hoek.

Dankbaar dat we dit samen, met iedereen die er deel van heeft uitgemaakt, hebben gerealiseerd. Hoe groot of klein je input of engagement, het was allemaal even waardevol.
Merci daarvoor!

We zijn iets gestart dat nooit meer zal eindigen, dat is duidelijk.
Benieuwd waar het ons nog allemaal zal brengen.
Graag tot in den draai!