Powered by:

Het menselijk kapitaal is het allerhoogste goed in RAKastan. 
Neem gerust eens een kijkje naar de mogelijkheden.

Al kunnen we daarnaast niet zonder ook wat financiële support.
Die krijgen we momenteel vanuit 3 hoeken. Waarvoor dank.

  • Gezonde Buurt: personeelstijd Netwerkcoördinator en werkingsmiddelen voor het ondersteunen van de RAKtivisten in het uitwerken, -denken en -bouwen van RAKastan.

  • Stad Roeselare: werkingsmiddelen vanuit het subsidiedossier
    Elk Telt. Elk Telt stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare. Deze subsidie biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen. Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities in Roeselare.
  • Europa: werkingsmiddelen vanuit het European Solidarity Corps.
    Het European Solidarity Corps zet in op projecten rond solidariteit door en voor jongeren in Europa.