De Fundamenten

de basis waarop RAKastan is gebouwd

De 3 bouwstenen van Gezonde Buurt

Samen werken we aan een gezonde samenleving met levenskwaliteit voor iedereen vanuit deze 3 invalshoeken:

1. Gezondheid: Gezondheid is zoveel meer dan 'niet ziek zijn'. Gezondheid heeft evenzeer te maken met mentaal welbevinden, vrienden en familie hebben om op terug te vallen, zin geven aan wat je doet, een aangename omgeving hebben om te wonen, doelen kunnen nastreven en nog zoveel meer. (cfr. Positieve Gezondheid.)

 • Gezondheid is dynamisch.
 • Gezondheid is een middel om een kwaliteitsvol leven te leiden.
 • Gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Gezondheid is zowel fysiek, mentaal als sociaal.
 • Zelfregie is co-regie.
 • Het systeem moet kansen voor iedereen creëren om zich als veerkrachtige individuen te kunnen ontwikkelen.
 • Gezondheid is een belangrijk facet van welzijn.

2. Welzijn: het gevoel van welbevinden, door sommigen ook beschreven als geluk. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De algemene levenstevredenheid, levenskwaliteit, die mensen en gemeenschappen ervaren.

3. Participatie en co-creatie: we bouwen samen aan een grote, diverse, hechte en hartelijke gemeenschapsvormende gezondheidscommunity waar iedereen aan zet is.
Elk engagement telt.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie, het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.
Het is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies:

 1. Lichaamsfuncties
 2. Mentaal welbevinden
 3. Zingeving
 4. Kwaliteit van leven
 5. Meedoen
 6. Dagelijks functioneren

Positivologie

Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van de positieve elementen in het leven van mensen, zoals geluk, welbevinden, positieve relaties en talent. 
De focus ligt op de mogelijkheden, op het onderzoeken van wat het leven de moeite waard maakt.
RAKtivisten trachten te floreren, een betekenisvol leven te leiden, met aandacht voor zichzelf en de mensen rondom hen.

ABCD: Asset Based Community Development

De ABCD-methode is een manier om aan gemeenschapsontwikkeling te doen.
De nadruk van het proces ligt binnen de gemeenschap zelf.
Deze methode werkt van onderop en vertrekt van de krachtbronnen (assets) binnen een gemeenschap.

LEILA

Leila is een Arabische meisjesnaam, die over de hele wereld voorkomt.
Elke letter is het begin van een kernbegrip.
In RAKastan voldoet alles aan deze 5 voorwaarden. 

 • Leuk
 • Eigenaarschap
 • Inclusief
 • Laagdrempelig
 • Aanstekelijk

Zo hebben we het graag: Niets moet, alles kan.
Zolang je je maar amuseert.
Dat is onze uitvalsbasis. Van daaruit vertrekt alles.

Verbeeldingsactivisme & Storytelling

Verbeeldingsactivisme gebruikt de kracht van verbeelding en visie, om nieuwe systemen te bouwen in plaats van het oude te bestrijden. Net zoals Socrates dat beschreef.

We gebruiken de kracht van verhalen en beelden als universele verpakking die culturen, identiteiten en landsgrenzen overstijgt. Neem je tijd om de diepere betekenis en gelaagdheid van alles te laten bezinken. Tijd is het sleutelwoord.

Impactmeting: SHIVA i.p.v. SMART

In lijn met Storytelling, vertellen we i.p.v. te tellen.

Waarbij zowel de inhoud als de toon van een verhaal/getuigenis van belang is.

En we vervangen 'SMART':

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

door 'SHIVA' (niet toevallig de Hindu god van creatie):

 • Specifiek
 • Helpend
 • Inspirerend
 • Visueel
 • Acceptabel

Rizomatisch & Hart-werken 

Kenmerkend aan een rizomatisch proces is het ontbreken van een vaste lijn, die het denken bepaalt en stuurt. Het proces leent zijn naam van een rizoom, een wortelstok. De vele ingangen en uitgangen en de veelheid aan lijnen en vertakkingen bieden ruimte en vrijheid om er iets van te maken waar iedereen zich goed bij voelt.

We beginnen en zien waar we uitkomen, leuk toch? Serendipiteit viert hier hoogdagen. 
Achter elke hoek vind je mogelijks iets onverwachts en bruikbaars, terwijl je op zoek was naar iets totaal anders. Zo blijft floreren in RAKastan een avontuur waarbij verwondering om elke hoek loert.

RAKtivisten werken vanuit het hart en staan open voor verbondenheid.
Onze vrienden van Bond zonder Naam voelen ons perfect aan.

Vlinder- & Rimpeleffect

Het vlindereffect is gebaseerd op een metafoor die in 1961 werd gebruikt door Edward Lorenz om aan te geven dat de vleugels van een vlinder in Brazilië maanden later een tornado in Texas zouden kunnen veroorzaken. Je weet nooit waar een attent gebaar toe leidt, maar wees maar zeker dat het ergens toe leidt, ook al is het voor jou op dat moment niet zichtbaar.

Je zet zaken in beweging, zoals een druppel aan een stil wateroppervlak.
We deinen uit op een rustige manier, van onderop. 

Blue Zone

Op een dag zal RAKastan een Blue Zone zijn.

Blue Zones zijn gebieden waar mensen tot op hoge leeftijd een vitaal, sociaal en betekenisvol bestaan leiden. Welvaartsziekten, zoals obesitas, suikerziekte en hart- en vaatziekten komen nauwelijks voor. 

De Blue Zones hebben niet één geheim, het is een samenspel van factoren die de inwoners zo gezond maken. Actief zijn, een goed sociaal netwerk, weinig stress, veel bewegen, veel buiten zijn, goed slapen, veel groenten en fruit eten en weinig bewerkte producten.

SDG's & IDG's

De Sustainable Development Goals (SDG's), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's geven richting als het gaat om het waarom en wat van de veranderingen die op mondiale schaal nodig zijn, maar om vorm te geven aan de verandering is ook verandering en ontwikkeling op persoonlijke niveau nodig.

Via de Inner Development Goals (IDG's) ontwikkel je nieuwe inzichten, competenties en vaardigheden om invulling te geven aan de SDG's.
Want werken aan een betere toekomst en een betere wereld is ook werken aan jezelf